Chuyên gia IT nên chuẩn bị gì với iOS 8

Mặc dù Apple đã từng bước cải thiện iOS để phục vụ cho giới doanh nghiệp, trong đó ba phiên bản đặc biệt có ý nghĩa là iOS 2, iOS 4 và iOS 7. Tuy nhiên phiên bản 8 năm nay là điều rất mới và các chuyên gia công nghệ nên có những chuẩn bị tốt để chuyển đổi.