Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bộ KHCN: sẽ tạo điều kiện cho Nokia chuyển máy móc về Việt Nam

Trước thông tin việc Nokia thuộc tập đoàn Microsoft sẽ chuyển nhà máy sản xuất smartphone từ các nước về Việt Nam ông Đỗ Hoài Nam, vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Bộ KH-CN cho biết sẽ tạo điều kiện cho tập đoàn này.