Chuyển máy chủ về Việt Nam thành công

Để tăng tốc độ và đảm bảo khả năng phục vụ tốt nhất, TTCN đã quyết định thuê riêng một máy chủ ở Việt Nam thay vì dùng VPS ở Mĩ. Việc chuyển đổi được...