MTB Cisco Cius hỗ trợ mạng 4G LTE

Cisco Cius – máy tính bảng Android đầu tiên thiết kế dành cho khách hàng doanh nghiệp, bổ sung thêm tính năng kết nối mạng 4G LTE sẽ được nhà mạng...