Amazon miễn phí máy ảo trên EC2

Từ ngày 1 tháng 11 tới Amazon Web Services sẽ cho phép tất cả các khách hàng mới dùng thử máy ảo cùng nhiều dịch vụ khác một năm miễn phí trên hệ...

Tự động hóa sẽ là tương lai của CNTT

Theo giám đốc điều hành công ty VMware Paul Maritz thì trong tương lai ngành CNTT sẽ dựa trên sự tự động hóa hạ tầng ở mức độ nhiều nhất có thể.

Ubuntu 9.10 hướng đến điện toán mây

CEO của Canonical Ltd., công ty hỗ trợ phát triển hệ điều hành Ubuntu Linux, Mark Shuttleworth cho biết việc hỗ trợ điện toán mây (cloud computing)...