Điểm kết nối của Việt Nam tăng 24%

Báo cáo Connectivity Scorecard 2010 vừa công bố cho thấy điểm kết nối của Việt Nam đã tăng 4 bậc so với năm ngoái và vượt qua cả Trung Quốc, Ấn Độ.