Ổ cứng chạm mốc 2 terabyte

Phiên bản Constellation 2,5 inch và Constellation ES 3,5 inch dung lượng 2 TB đầu tiên của hãng sản xuất thiết bị lưu trữ Seagate (Mỹ) có khả năng tự...