Google Cr-48 bị rao bán

Laptop thử nghiệm của Google dành cho các nhà phát triển hoặc cá nhân đặc biệt quan tâm được một trang web Trung Quốc rao bán.