Google Glass lỡ hẹn dịp cuối năm

Nếu bạn đang mong chờ có một vài món đồ chơi mới vào dịp mua sắm cuối năm nay thì chắc chắn Google Glass sẽ không nằm trong danh sách này.