Netbook thống trị Amazon

Netbook đã thống trị danh sách những thiết bị máy tính bán chạy nhất trên trang Amazon.com trong ngày Cyber Monday 2008 (thứ Hai ngay sau ngày Lễ Tạ...