Người phát hiện lỗ hổng của Microsoft

Một lỗ hổng bảo mật rất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu website trên thế giới vừa được một người VN, anh Dương Ngọc Thái - trưởng phòng...