Tốc độ Wi-Fi sẽ tăng hơn 10 lần

Liên minh Wi-Fi và Liên minh Gigabit không dây đã đạt được thỏa thuận cho phép Wi-Fi hoạt động ở dải tần 60 Ghz nhằm cải thiện tốc độ truyền dữ liệu...