Người dùng Android cũng bị theo dõi

Trong khi dư luận xôn xao về việc iPhone theo dõi lịch trình người dùng thông qua định vị GPS, thì mọi người nên biết rằng các máy Android cũng thực...