Trao đổi tin nhắn mã hóa giữa các website

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa thử nghiệm thành công 1 công cụ cho phép triển khai tính năng trao đổi tin nhắn mã hóa trên bất kỳ dịch vụ webmail hay mạng xã hội nào.