Lí do Nga dỡ bỏ đài tưởng niệm Steve Jobs

Theo Russia Today, công ty xây dựng và tháo dỡ tượng đài Steve Jobs là ZEFS cho biết, việc dỡ bỏ tượng đài không phải do Tim Cook công khai giới tính thực mà là do cảm ứng màn hình bị hỏng.