Trung Quốc chi 411 tỉ USD vào mạng 5G

Những khoản đầu tư về mạng 5G ở Trung Quốc sẽ kéo dài từ 2020 đến năm 2030, đem lại lợi ích cho các nhà cung cấp mạng nội bộ và điện thoại thông minh.

Facebook quá tham dữ liệu người dùng

Không thỏa mãn với những gì người dùng chia sẻ trên nền tảng, Facebook còn mua thêm dữ liệu ngoại tuyến của họ từ các công ty thứ ba.