Google khai tử thêm 7 dự án

Vòng thứ 3 trong chiến dịch cắt giảm dự án của Google đã ghi tên Renewable Energy (RE<C), Knol và 5 dự án khác vào danh sách bị...