Đà Nẵng có khu CNTT tập trung số 2

Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung số 2 của TP Đà Nẵng có tổng diện tích là 56,4 ha thuộc hai xã Hòa Ninh và Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.