Quản lí hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về cung cấp, quản lí và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Trong đó, Bộ đề xuất một số quy định nhằm quản lí, sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị này.

Sẽ ra quy định giám sát An toàn thông tin trong 2015

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), một nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong năm 2015 là tham gia xây dựng Thông tư liên tịch 3 Bộ TT&TT, Công an và Quốc phòng hướng dẫn về giám sát An toàn thông tin.

Châu Âu mạnh tay hơn với tội phạm mạng

Nghị viện châu Âu (European Parliament - EP) vừa đưa ra một dự thảo mới trong đó sẽ tăng hình phạt đối với bọn tội phạm mạng. Đây là động thái mới...