Sếp lớn rời bỏ Yahoo gia nhập Zynga

Zynga đang trong những ngày tháng đẹp nhất từ khi thành lập công ty. Để tiếp tục chứng tỏ sức mạnh, Zynga đã thể hiện bằng cách ra tay với Yahoo.