Microsoft đóng cửa TechNet, duy trì MSDN

Microsoft vừa cho biết sẽ bắt đầu đóng cửa dịch vụ TechNet sau 15 năm hoạt động. Theo đó, công ty sẽ không cho phép đăng ký hoặc gia hạn dịch vụ kể...