Google sẽ đưa bộ gen của bạn lên đám mây

Dữ liệu bộ gen của hàng triệu người sẽ được Google lưu trên các đám mây điện toán, qua đó giúp cho những khám phá y học mới cũng như những phương pháp chẩn đoán ngày càng hoàn thiện.