Mỹ mạnh tay trấn áp nạn download trái phép

Bắt đầu từ 1/7, chủ các trang web tại Mỹ có thể sẽ bị truy tố nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm đối...