Dropbox bị tin tặc lợi dụng để tấn công người dùng

Theo thông báo mới nhất của hãng bảo mật Trend Micro, dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox hiện đang được bị tin tặc khai thác một lỗ hổng, để thực hiện việc điều khiển và kiểm soát một cuộc tấn công mạng nhằm lấy cắp dữ liệu của người dùng.

Dùng Dropbox có thể bị tấn công

Hai nhà nghiên cứu an ninh vừa chứng minh những lỗ hổng an ninh của Dropbox, từ việc truy cập vào các tệp riêng tư của người sử dụng và điều này được...