Kaspersky khống chế thành công sự trở lại của Duqu

Kaspersky phát hiện Duqu 2.0 một nền tảng phần mềm độc hại cực kì tinh vi, lợi dụng 3 lổ hổng zero-day. Tuy nhiên, Kaspersky đã chắc chắn rằng khách hàng và đối tác vẫn an toàn và sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của công ty đều không bị ảnh hưởng.