"Tàn phá" Yahoo! Messenger với SweetIM

Emoticons sẵn có trong Yahoo! Messenger không đủ cho nhu cầu bày tỏ cảm xúc của người dùng Internet, vậy phải làm sao bây giờ? Chương trình SweetIM...