Sáp nhập EVNiT vào EVN Telecom

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNiT)- đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực...