Khuyến mãi lớn LeasedLine của EVNTelecom

Chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5, EVNTelecom ban hành chương trình khuyến mại lớn cho các khách hàng đăng ký sử dụng mới hoặc nâng băng thông dịch vụ...