FPT sẽ phóng vệ tinh nano vào năm 2010

Từ 1/1/2009, Công ty cổ phần phần mềm FPT (Fsoft) thuộc tập đoàn FPT có thêm bộ phận mới - đó là Phòng nghiên cứu không gian Fspace. Phụ trách nhóm...