Facebook gỡ ứng dụng Poke và Camera

Được đánh giá là có tiềm năng nhưng thực tế quá ít người dùng quan tâm đã khiến việc Facebook khai tử hai ứng dụng của mình không phải là một bất ngờ.