Yahoo đưa Facebook vào Yahoo!Mail

Yahoo cho biết sẽ bắt đầu triển khai vào tối thứ hai tại các nước nói tiếng Anh, trong đó có Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Nó sẽ bắt đầu xuất...