Facebook bắt đầu “chơi xấu” Google+

Để ngăn chặn Google+ “cướp khách” của mình, Facebook đã khóa ứng dụng Friend Exporter cho phép người dùng trích xuất địa chỉ liên lạc của danh sách...