Facebook chính thức mua lại Face.com

Trên blog của mình, Face.com công bố đã thuộc về quyền sở hữu của Facebook, điều này sẽ giúp công ty có nhiều cơ hội phát triển sản phẩm hơn. Tuy...