FaceTime cho Mac dính lỗi bảo mật

Một lỗ hổng bảo mật trong phiên bản beta của FaceTime dành cho Mac có thể làm phơi bày thông tin cá nhân của người sử dụng, đây là vấn đề đáng quan...