MobiFone tiên phong thúc đẩy thuê bao 3G

Với thực trạng tăng trưởng thuê bao di động đang dần “giảm nhiệt”, các mạng di động đang bắt đầu thúc đẩy phát triển thuê bao 3G, trong đó MobiFone...

Cách sử dụng MobiFone 3G dễ dàng

Trước khi cung cấp 4 dịch vụ công nghệ 3G đầu tiên, MobiFone đã đặt ra nhiều tình huống trong quá trình sử dụng của người dùng và hướng cách cài đặt...