Favicon.cc – Chế tác favicon trực tuyến

Favicon là một biểu tượng nhỏ trên thanh địa chỉ khi bạn truy cập vào một website bất kì. Nếu bạn không thích kiểu favicon của website của mình thì...