Hỗ trợ Firefox 2 đến hết năm 2008

Sau khi tung ra phiên bản hoàn thiện Firefox 3, trái với tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ Firefox 2 trước đây, Mozilla tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho...