Frash đem Flash đến cho iPhone

Có lẽ lúc này đây tại văn phòng của Apple ở Cupertino, California, Steve Job đang rất bực tức sau khi nghe tin một số hacker đã tìm ra cách giúp...