Microsoft cho không phần mềm bảo mật

Microsoft vừa cho biết sẽ không bán dịch vụ bảo mật PC theo hình thức đăng ký nữa, mà thay vào đó sẽ cung cấp miễn phí phần mềm nhằm bảo vệ máy tính...

Undelete Plus - Khôi phục dữ liệu

Undelete Plus là chương trình miễn phí chuyên dùng để tìm và phục hồi nhanh các tập tin đã bị xóa mà không được lưu dự phòng vào Recycle Bin của...