Những công cụ thoại video cho nhóm làm việc

Những phần mềm giúp bạn tham gia các cuộc hội nghị truyền hình ngay cả khi đang làm việc ở nhà, hợp tác với đồng nghiệp và khách hàng để phát triển, phác thảo ý tưởng mới trên cùng một tài liệu theo thời gian thực.