Top 5 máy compact cao cấp ở VN

G1 X giúp Canon củng cố vị thế "đại gia" về máy ảnh ở Việt Nam trong khi Fujifilm cũng là cái tên hấp dẫn với hai model X-S1 siêu zoom và X10.