Android 4.4 nói không với Galaxy Nexus

Một tin buồn cho người dùng Galaxy Nexus chính là Google vừa xác nhận thông tin sẽ không cung cấp Android 4.4 KitKat cho sản phẩm này dù nó mới chỉ...

Samsung kháng cáo lệnh cấm bán Galaxy Nexus

Samsung đã làm đơn kháng cáo lệnh cấm bán Galaxy Nexus vừa được ban hành bởi tòa án Mỹ và cho rằng điều này là không hợp lí, có thể làm ảnh hưởng đến...