Chật người chơi Tinh Võ ngày Close Beta

Sau thời gian VNG chuẩn bị kỹ lưỡng, vào lúc 09 giờ ngày 6/6/2010, Tinh Võ đã chính thức bước vào giai đoạn Close Beta. Chỉ hai giờ đồng hồ sau đó,...