FPT Telecom đã có mặt ở 29 Tỉnh/TP

Trong tháng 3/2010, FPT Telecom đồng loạt mở 7 chi nhánh tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Bình, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, và Vĩnh Long. Nỗ lực này...