Bức tranh di động muôn màu trong năm 2012

Sau một năm đầy biến động, bức tranh của các siêu di động đã được vẽ lại và năm 2012 mở ra với những màn tranh đấu nảy lửa được báo trước.