Đã đọc được gen người Việt

Dựa trên kĩ thuật tính toán tin - sinh, hệ gen người Việt đã được các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành.

Captcha có khả năng không còn an toàn nữa

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford vừa đưa ra những nhược điểm của Captcha - những chuỗi kí tự vô nghĩa và khó đọc, thường được nhiều...

Giải mã lí do iPhone 5 bị đồn đủ thứ

Thông thường, trước mỗi lần Apple ra phiên bản mới của chiếc điện thoại iPhone, các trang web công nghệ và blog của giới đam mê kĩ thuật số bao giờ...

Giải mã nguồn sống của mạng xã hội

Mạng xã hội cũng như các diễn đàn (forum) được biết đến như là dịch vụ kết nối các thành viên có cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều...