Bài viết: "K+, ngươi là ai?"

Nhiều tuần nay, người viết vẫn liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn bè từ khắp đất nước, hỏi về "Đài truyền hình K+" với rất...