Ứng dụng CNTT trong dạy - học ngoại ngữ: Góp ý từ chuyên gia

Trong 2 ngày 8 - 9/8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về các chương trình ứng dụng CNTT, học liệu mở và rà soát các hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ.

Lên mạng chấm điểm giáo viên

Gần đây một số học sinh ở Đức có thể cho điểm những giáo viên dạy mình trên Internet mà không cần để lại tên, điều đã làm không ít thầy cô giáo phật...