Microsoft Band bị giới công nghệ chê tơi tả

Nhìn xấu, bất tiện và cung cấp kết quả không chính xác là những nhận xét về vòng đeo theo dõi sức khỏe của Microsoft Band trong nhiều bài viết trên các trang công nghệ.