Microsoft phát động “Giờ lập trình” tại Việt Nam

Ngày 27/11, Phát động chiến dịch Giờ Lập Trình – Hour of Code- tập đoàn Microsoft cùng Mojang AB và tổ chức Code.org ngày 16/11/2015 đã công bố bài hướng dẫn lập trình “Minecraft” dành cho học sinh và giáo viên.